Dierenkliniek Utrechtse Heuvelrug
tel: 0317-621165

Ontwormwijzer voor paarden

Receptplicht

Sinds 1 juli 2008 zijn de regels met betrekking tot het voorschrijven van ontwormingsmiddelen veranderd. Ontwormingsmiddelen kunt u niet langer zomaar overal aanschaffen. Ze zijn alleen nog verkrijgbaar bij de dierenarts of met een recept van een dierenarts bij een bevoegde handelaar. Vanwege de toenemende resistentie tegen ontwormingsmiddelen wordt er geadviseerd om behandelingen te beperken door middel van selectief ontwormen van alleen de paarden met een hoge ei-uitscheiding in de mest.

De wormkuren zijn in de kliniek aan de balie te verkrijgen. Belangrijk is dat u het logboekpapier dat u krijgt bij het ophalen van de wormkuur vijf jaar bewaart. De overheid heeft bepaald dat u deze informatie tot vijf jaar na afgifte op verzoek moet kunnen laten zien.

Mestonderzoek

Wij adviseren om te ontwormen op basis van mestonderzoek. Het voordeel van deze methode is dat u niet steeds hoeft te ontwormen en zo de ontwikkeling van ongevoeligheid voor bepaalde ontwormingsmiddelen voorkomt. Dit mestonderzoek doen wij in ons eigen laboratorium. U kunt zelf wat mest van uw paard(en) verzamelen in een zakje of potje. Een kleine hoeveelheid is al voldoende om dit onderzoek uit te voeren. Belangrijk is wel dat het ‘verse’ mest is en dat het niet met de bodem in contact is geweest. Een mestbal van boven op een verse hoop is prima. Bij dit onderzoek wordt er gekeken welke soorten eieren er in de mest zitten en wordt het aantal eitjes per gram mest bepaald. Dit is een goede indicator of er wel of niet ontwormd dient te worden.

Om kosten te besparen kan dit ook gegroepeerd gedaan worden. Tot een groep van vijf paarden kan een betrouwbaar resultaat verkregen worden. Het is verstandig om de mestmonsters van meerdere paarden wel apart aan te leveren. Zo kan bij een uitzonderlijk hoog aantal wormeitjes in een gegroepeerd mestmonster daarna nog individueel onderzoek plaatsvinden om het paard met de hoge ei-uitscheiding op te sporen.

Belangrijk is dat u van maart tot en met september regelmatig (iedere vier weken) mestmonsters laat onderzoeken. Indien dit niet consequent gebeurt, neemt het risico op een worminfectie toe omdat het paard immers gedurende een langere periode niet meer ontwormd wordt. Als op den duur blijkt dat uw paard weinig tot geen last heeft van worminfecties dan kunt u het aantal keren mestonderzoek per jaar verminderen.

Paarden ontwormen op basis van mestonderzoek is een prima methode bij dieren ouder dan 5 jaar en bij vaste groepen paarden. Bij jonge paarden en paarden die in groepen worden gehouden waarbij de samenstelling van de groep regelmatig varieert, is het risico op wormbesmetting veel groter. Ontwormen zal veel vaker nodig zijn. De jonge dieren hebben ook nog geen tot weinig afweer tegen de worminfecties. Iedere vier weken mestonderzoek is dringend aan te bevelen. Door mestonderzoek kunt u op tijd ingrijpen als er een flinke worminfectie is.

Wij kunnen voor u per paard een mestonderzoek verrichten, u krijgt na het mestonderzoek, in geval van een positieve uitslag, een gepast ontwormadvies.

info@dierendoc.nl kunt u een wormcontrolepakket bestellen, met alle benodigdheden en instructies voor het verzamelen en opsturen van een mestmonster.

Na ontvangst van het mestmonster krijgt u binnen 5 werkdagen de resultaten per e-mail (of per post) thuis gestuurd. Indien ontwormen nodig blijkt kunt u de wormspuiten direct bestellen.

Ontwormen van veulens

Als er op het bedrijf een historie is met veulenworminfecties dan adviseren wij om de mest van het veulen op 10 dagen leeftijd te laten onderzoeken. Veulenworminfecties kunt u behandelen met ivermectine (Eraquell). Bij veulens komen naast de veulenwormen vanaf 16 weken leeftijd spoelwormen voor. Deze kunnen onder andere verstoppingen in de dunne darm veroorzaken als de veulens of jaarlingen onvoldoende (of met de verkeerde middelen) ontwormd worden. Andere verschijnselen van een flinke worminfectie zijn diarree en luchtwegproblemen. In verband met de grotere resistentie van spoelwormen tegen ivermectine is het verstanding veulens en jaarlingen te ontwormen met febendazol (Panacur). Vanaf 16 weken leeftijd kunt u de mest laten onderzoeken op een spoelworminfectie.

Paarden en ezels in één wei

Bij paarden die in contact komen met ezels kunnen ook longwormen voorkomen. De ezels zelf kunnen drager zijn van deze longwormen, zonder dat ze klinische klachten hebben. Paarden en pony’s krijgen wel klinische klachten en gaan erg hoesten (kans op dampigheid). Regelmatige ontworming met ivermectine (3 tot 4 keer per jaar) is dan ook belangrijk als paarden en ezels samen geweid worden.

Nog enkele tips

Foutief en frequent ontwormen werkt resistentie in de hand.

Veel mensen denken dat het aan te raden is om zoveel mogelijk te wisselen van wormmiddel. Het omgekeerde is echter waar. Het regelmatig wisselen van product zou resistentie zelfs in de hand werken.

Onderschat het gewicht van uw paard niet! Geef liever voor 50kg teveel dan te weinig.

Wees bij Shetlandpony’s en veulens zeer nauwkeurig met het doseren van moxidectine (Equest)

Moxidectine mag niet gegeven worden aan veulens jonger dan 4 maanden.

Gebruik Equest zo nodig in het voorjaar en ontworm in het late najaar/begin winter tegen lintworm met Equimax. Equimax werkt ook tegen horzellarven.

Heeft u bij een (jong) paard problemen met spoelwormen dan is het aan te raden om het dier voor het ontwormen te laxeren. Spoelworminfecties behandelen met febendazol (Panacur) en na 6 weken herhalen.

Maaien, hooien en slepen van de weide(s) verminderd de weidebesmetting doordat er een deel van de larven weggenomen wordt. Als er gemaaid wordt, moet het gemaaide gras wel verwijderd worden anders is het zinloos. Door de weide(s) te slepen, worden de eieren en larven blootgesteld aan UV licht. Hier kunnen ze erg slecht tegen. Ook kunt u schapen of runderen op de weides laten grazen. Zij nemen een groot deel van de wormbesmetting op. Deze dieren zijn niet gevoelig voor paardenwormen.

Voordat er een nieuw paard in de groep geïntroduceerd wordt, adviseren we om eerst mestonderzoek te doen, zodat u geen besmet paard in de kudde plaatst. Zo mogelijk het paard 10-14 dagen in quarantaine houden. Op dag 10-14 na het ontwormen weer mest onderzoeken om te kijken of het ontwormingsmiddel effectief is geweest. Zo weet u zeker dat er geen resistente worminfectie op het bedrijf geïntroduceerd wordt.

De bestrijding van wormen berust voornamelijk op hygiënische maatregelen; verwijder 1 tot 2 keer per week de mest uit de weide(s). Heeft u een merrie met veulen, verwijder dan dagelijks de mest uit de stal en reinig regelmatig de gehele stal. Besmette weides, paddocks en stallen kunnen jarenlang infectieus blijven en vormen de belangrijkste besmettingsbron voor de volgende jaargangen veulens. Daarom is het verstandig om iedere volgende jaargang op een ander perceel te weiden. Hiermee voorkom je herbesmetting.

De middelen

Eraquell (ivermectine):

standaard middel, werkzaamheid tegen nagenoeg alle wormen en werkt 8 weken. Er is aangetoond dat sommige spoelworminfecties resistent zijn tegen ivermectine. Dit middel mag gebruikt worden bij alle leeftijden.

Equest (moxidectine):

goede werkzaamheid tegen nagenoeg alle wormen, maar werkt in tegenstelling tot ivermectine ook tegen larvale stadia. Dit middel werkt langer, 12 weken. Als u ‘blind’ wilt ontwormen tegen de rode bloedworm kunt u dit het beste in het voorjaar doen. Niet gebruiken bij veulens onder de 4 maanden.

Equimax (ivermectine + praziquantel):

combi-preparaat; werkzaam tegen nagenoeg alle wormen + lintwormen. Als u ‘blind’ wilt ontwormen tegen lintworm, kunt u dit met dit middel 1 keer per jaar doen (einde najaar/begin winter). Dan pakt u gelijk de horzellarven aan. Dit middel werkt 8 weken.

Panacur (febendazol):

werkt vooral goed tegen spoelwormen en is dus vooral belangrijk bij veulens en jaarlingen. Het mag gebruikt worden bij veulens en werkt 6 weken.

2-4 weken na het verstrijken van de werkzaamheid van het ontwormingsmiddel verschijnen er weer wormeieren in de mest en kunt u weer mestonderzoek laten doen.

Heeft u nog vragen over de ontwormwijzer of wilt u ontwormadvies op maat? Neem dan gerust contact met ons op!

Informatieve sites: www.paardnatuurlijk.nl en www.parasietenwijzer.nl

Dierenkliniek
Utrechtse Heuvelrug

Grebbeweg 109
3911 AV Rhenen
Openingstijden kliniek
ma-vr  08:00 u - 18:00 u
za  10:00 u - 12:00 u
Telefonisch spreekuur
ma-vr  08:00 u - 9:00 u
Privacyverklaring
tel: 0317-621165
info@dk-utrechtseheuvelrug.nl
Facebook