Dierenkliniek Utrechtse Heuvelrug
tel: 0317-621165

Consult van een Grijze Roodstaart

Tot 1 april krijgt u een informatieboekje over het verantwoord ‘houden van de Grijze roodstaart en de Timneh’ gratis tijdens het vogelconsult bij Dierenkliniek Berg&Bos. In dit overzichtelijke boekje staat alles wat voor iedere papegaaieneigenaar, -verzorger en professional noodzakelijk is om te weten op het gebied van de achtergonden, voeding, huisvesting, verzorging, gedrag, welzijn, de omgang met de Grijze roodstaart en de Timneh en het voorkomen/oplossen van gedragsproblemen.

U kunt dit boekje ook bestellen op dierendocshop.nl

Door het lezen van deze uitgave krijgt u een compleet beeld van de achtergrond, verzorging, voeding en overige wetenswaardigheden van de Grijze Roodstaart en de Timneh.

Wetswijziging voor het bezit van Grijze Roodstaarten CITES

Heeft u thuis een Grijze roodstaart dan moet u weten dat deze vogel onder een nieuw vergunningsysteem valt. Hun bescherming is geregeld door de overheid via het CITES syteem voor bedreigde dieren. De handel in wildvang roodstaarten is sinds 1 oktober 2016 verboden. Eigen gefokte vogels mogen wel wisselen van eigenaar. Dit betekent dat de Grijze Roodstaart (Psittacus erithacus en Psittacus erithacus timneh) nu onder de CITES I regeling valt en niet meer onder CITES II. Daarom moet u een CITES I papier bij het CITES bureau in Den Haag aanvragen.

De Grijze Roodstaart kwam vroeger in een groot deel van West- en Oost-Afrika voor, maar is de laatste jaren sterk in aantal afgenomen. Alleen al in Ghana is het aantal sinds 1962 met 90% afgenomen. De CITES I status zal de handel in wildvang moeten voorkomen.

Wat moet u doen? U moet de CITES I papieren bij het CITES bureau aanvragen info www.rvo.nl/Cites  Als u deze formulieren heeft kunt u de vogel legaal verhandelen (dit geldt natuurlijk voornamelijk voor handelaren). Maar ook als u uw roodstaart naar iemand anders wilt overdoen moet u de CITES I papieren hebben en kunt u samen met de nieuwe eigenaar de overdracht met het CITES bureau regelen.

Omdat de nieuwe regeling per 1 januari 2017 is ingegaan, moet u kunnen aantonen dat u uw roodstaart voor deze datum in uw bezit had. Bijvoorbeeld doordat hij/zij nu ingeschreven staat bij uw dierenarts op uw naam. U zou ook de overdrachtspapieren kunnen tonen of juist een foto van u en uw roodstaart met een datum van voor 1/1/17. Op de CITES papieren moet de roodstaart goed te identificeren zijn door een gesloten ring en/of chipnummer.

Merken en administreren

Naast de certificeringsplicht geldt er voor de grijze roodstaart ook een merk- en administratieplicht. Dit houdt in dat eigenaren van grijze roodstaarten  hun dieren moeten merken met een naadloos gesloten pootring of – als dat niet (meer) mogelijk is – een chip/transponder. Alleen in uitzonderlijke gevallen is internationale handel in grijze roodstaartpapegaaien in bepaalde mate toegestaan. Het gaat dan om vogels die aantoonbaar in gevangenschap zijn gekweekt en geboren uit ouders die legaal zijn verworven.

Chips/transponders

Het inbrengen van chips/transponders is uitsluitend een veterinaire handeling.  Dit dient onder narcose ingebracht te worden.

Heeft u nu in december 2017 nog geen CITES aangevraagd dan kunt u ook altijd informeren wat de beste weg is om te volgen.

Bron: RVO en Adviespraktijk voor vogels

Dierenkliniek
Utrechtse Heuvelrug

Grebbeweg 109
3911 AV Rhenen
Openingstijden kliniek
ma-vr  08:00 u - 18:00 u
za  10:00 u - 12:00 u
Telefonisch spreekuur
ma-vr  08:00 u - 9:00 u
Privacyverklaring
tel: 0317-621165
info@dk-utrechtseheuvelrug.nl
Facebook